Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.1976 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Женев хотноо гарын үсэг зурсан "Олон улсын хөдөлмөрийн стандартын хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай" Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 144 дүгээр Конвенцид Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу нэгдэн орсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                Р.ГОНЧИГДОРЖ