Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. "Дэлхийн банктай тохиролцсон Банк, үйлдвэрийн газрын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн зээл болон Банк, үйлдвэрийн газар, хуулийн техникийн туслалцааны зээлийн Гэрээ"-г Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.

                                   

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                       Ц.ЭЛБЭГДОРЖ