Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1981 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр Женев хотноо батлагдсан Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн орчны тухай" 155 дугаар Конвенцид Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсний дагуу нэгдэн орсугай.

 

            2 дугаар зүйл. 198З оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр Женев хотноо батлагдсан "Тахир дутуу иргэдийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт ба хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай" 159 дүгээр Конвенцид Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсний дагуу нэгдэн орсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                       Ц.ЭЛБЭГДОРЖ