Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1998 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 19993 оны 5 дугаар сарын 29-ны өдөр Гааг хотноо байгуулсан "Хүүхдийг хамгаалах ба улс хоооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай Конвенци"-д Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу нэгдэн орсугай.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                    Р.ГОНЧИГДОРЖ