Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1998 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Азийн Хөгжлийн Банкны хооронд 1998 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулсан "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил" Хөтөлбөрийн "Бодлогын өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн зээлийн гэрээ" болон "Хөрөнгө оруулалтын төслийн зээлийн гэрээ"-г Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.                                                    

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Р.ГОНЧИГДОРЖ