Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1998 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1985 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр байгуулсан "Олон Талын Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах Байгууллагын Конвенци"-ийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

               МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                    Р.ГОНЧИГДОРЖ