Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

1998 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

ПРОТОКОЛ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. "Онц хүнд гэмтэл учруулах, үл ялгаварлан хөнөөх чанартайд тооцогдож болох зарим төрлийн ердийн зэвсэг хэрэгслийг хориглох буюу хязгаарлах тухай Конвенцийн Нүд сохлогч лазерийн зэвсгийн тухай нэмэлт 1Ү Протокол"-ыг Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.

 

 

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                    Р.ГОНЧИГДОРЖ