Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Вена хотод 1971 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр батлагдсан "Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай" Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Конвенцийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд нэгдэн орсугай.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                    Р.ГОНЧИГДОРЖ