Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ПРОТОКОЛ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Монреаль хотноо 1971 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр хүлээн зөвшөөрсөн "Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг чиглэсэн хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай Конвенци"-ийн нэмэлт болох Монреаль хотноо 1988 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр үйлдсэн "Олон улсын иргэний нисэхэд үйлчилж буй нисэх буудалд хүчирхийллийн хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай Протокол"-ыг Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Р.ГОНЧИГДОРЖ