Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Бонн хотноо 1979 онд батлагдсан "Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлийг хамгаалах тухай Конвенци"-ийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

           

 

      

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ