Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хооронд 1999 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр байгуулсан "Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаархи эрх зүйн харилцааны тухай Гэрээ"-г Засгийн газраас өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ