Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Алан хядах зорилгоор бөмбөг хэрэглэхтэй тэмцэх тухай олон улсын Конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2000 оны 8 дугаар сарын З1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

                            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                            Ж.БЯМБАДОРЖ