Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ  СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Женев хотноо 1999 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдсан Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын "Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг хориглох, нэн даруй устгах тухай" 182 дугаар Конвенцийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

                       МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Л.ЭНЭБИШ