Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ  СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. 1998 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгуулсан "Аюултай зарим химийн бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх, урьдчилан мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын Конвенци"-ийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Л.ЭНЭБИШ