Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ПРОТОКОЛ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Чикаго хотноо 1944 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр баталсан Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцийн өөрчлөлт болох Монреаль хотноо 1977 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр гарын үсэг зурсан Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протоколыг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Л.ЭНЭБИШ