Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

НЭМЭЛТ ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газрын Сэргээн босголтын зээлийн банк хооронд 2001 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулсан Чойбалсан дахь Дулааны цахилгаан станцыг шинэчлэх төслийн Нэмэлт зээлийн Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

                            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                            Ж.БЯМБАДОРЖ