Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС, АМЕРИКИЙН

НЭГДСЭН УЛСЫН ХООРОНДЫН КОНСУЛЫН

КОНВЕНЦИЙН ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1990 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурсан Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Америкийн Нэгдсэн Улсын хоорондын Консулын Конвенцийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                        С.ТӨМӨР-ОЧИР