Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 11 дүгээр сарын 15ы өдөр

Улаанбаатар хот

НЭМЭЛТ ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРҮҮДИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газрын Сэргээн босголтын Зээлийн банк хооронд 2001 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр байгуулсан Харилцаа холбоо-2 Нэмэлт Зээлийн Хэлэлцээр болон Харилцаа холбоо-3 Нэмэлт Зээлийн Хэлэлцээрүүдийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр  соёрхон баталсугай.

 

 

 

                       МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              С.ТӨМӨР-ОЧИР