Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 11 дүгээр сарын 15ы өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВEНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Женев хотноо 1975 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр баталсан Барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай ТИР карнейн Конвенцид нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              С.ТӨМӨР-ОЧИР