Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 11 дүгээр сарын 15ы өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВEНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Олон улсын далайн байгууллагаас Лондон хотноо 1969 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан Хөлөг онгоцны багтаамжийг хэмжих тухай олон улсын Конвенцид нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              С.ТӨМӨР-ОЧИР