Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Олон улсын далайн байгууллагаас 1974 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдөр Лондон хотноо баталсан Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай Конвенцид нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              С.ТӨМӨР-ОЧИР