Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

Улаанбаатар хот

          КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Олон улсын далайн байгууллагаас 1972 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Лондон хотноо баталсан Далайд усан онгоцууд мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх Олон улсын дүрмийн тухай Конвенцид нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              С.ТӨМӨР-ОЧИР