Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

РОМЫН ДҮРМИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс 2000 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр гарын үсэг зурсан Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          С.ТӨМӨР-ОЧИР