Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭНД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагаас 1996 онд баталсан Зохиогчийн эрхийн гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                  С.ТӨМӨР-ОЧИР