Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. 1946 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Вашингтон хотноо баталсан Халимны менежментийн тухай олон улсын Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР