Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. 1981 онд Найроби хотноо байгуулсан Олимпийн бэлгэ тэмдгийг хамгаалах тухай гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР