Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ЗЭЭЛИЙН БОЛОН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газрын Сэргээн босголтын Зээлийн банк хооронд 2002 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан Эрчим хүчний салбарын хөтөлбөр-1-ийн Зээлийн болон Санхүүжилтийн Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          С.ТӨМӨР-ОЧИР