Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

ХӨДӨӨГИЙН ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР

ТӨСЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн хооронд 2002 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр байгуулсан Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр төслийн хөгжлийн Зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                     С.ТӨМӨР-ОЧИР