Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

ЭРДЭНЭТ-БУЛГАН-УНЬТ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМ

ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сангийн хооронд 2003 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр байгуулсан Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн авто зам төслийн Зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                               С.ТӨМӨР-ОЧИР