Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Олон улсын далайн байгууллагаас Лондон хотноо 1966 онд баталсан Даацын тэмдэглээний тухай олон улсын Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                               Ж.БЯМБАДОРЖ