Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Америкийн Нэгдсэн Улсын Нью-Йорк хотноо 2000 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан Нэгдсэн Yндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн Конвенцийн Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оруулахаас сэргийлэх тухай, Хүүхдийг худалдах, биеэ үнэлэх, садар самуунд татагдахаас хамгаалах тухай нэмэлт Протоколуудад Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Ж.БЯМБАДОРЖ