Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

ЦӨМИЙН ЗЭВСГИЙГ YЛ ДЭЛГЭРYYЛЭХ ТУХАЙ

ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН БАТАЛГАА ХЭРЭГЛЭХ

ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС, ОЛОН УЛСЫН АТОМЫН

ЭНЕРГИЙН АГЕНТЛАГИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН

ХЭЛЭЛЦЭЭРТ ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. 2001 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр Вена хотноо гарын үсэг зурсан Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай Гэрээтэй холбогдуулан баталгаа хэрэглэх тухай Монгол Улс, Олон улсын атомын энергийн агентлагийн хооронд байгуулсан Хэлэлцээрт оруулсан нэмэлт Протоколыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР