Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН УЛСЫН ЭТГЭЭДИЙГ ОЛОН

УЛСЫН ШYYХ БОЛОН ГУРАВДАГЧ УЛСАД ХYЛЭЭЛГЭН

ӨГӨХГYЙ БУЮУ ШИЛЖYYЛЭН ӨГӨХГYЙ БАЙХ ТУХАЙ

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Америкийн Нэгдсэн Улсын этгээдийг Олон улсын шүүх болон гуравдагч улсад хүлээлгэн өгөхгүй буюу шилжүүлэн өгөхгүй байх тухай Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         С.ТӨМӨР-ОЧИР