Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 11 дугаар сарын 7-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн хооронд 2002 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр байгуулсан Санхүүгийн чадавхийг хөгжүүлэх төслийн хөгжлийн Зээлийн гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                            Ж.БЯМБАДОРЖ