Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БИОАЮУЛГYЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КАРТАГЕНИЙ

ПРОТОКОЛЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Биологийн төрөл зүйлийн тухай Конвенцийн Биоаюулгүй байдлын тухай Картагений Протоколыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                С.ТӨМӨР-ОЧИР