Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

НЭГДСЭН YНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН

ТYYНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАГСДЫН АЮУЛГYЙ

БАЙДЛЫН ТУХАЙ 1994 ОНЫ КОНВЕНЦИД

НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Нэгдсэн Yндэстний Байгууллагын болон түүнтэй хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдлын тухай 1994 оны Конвенцид нэгдэн орсныг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         С.ТӨМӨР-ОЧИР