Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ПРОТОКОЛ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. 2002 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурсан Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсын хооронд байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн үйлчлэлийн тухай Протоколыг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         С.ТӨМӨР-ОЧИР