Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Стамбул хотноо байгуулсан Барааг түр хугацаагаар оруулах тухай Конвенци, түүний Бараа тээврийн хэрэгслийг түр оруулах бичиг баримтын тухай хавсралт А, Yзэсгэлэн, яармаг, уулзалт болон бусад төстэй үйл ажиллагааны үеэр үзүүлэх, ашиглах барааг түр оруулах тухай хавсралт В1, Мэргэжлийн багаж төхөөрөмжийг түр оруулах тухай хавсралт В2, Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын зориулалттай барааг түр оруулах тухай хавсралт В5-д Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         С.ТӨМӨР-ОЧИР