Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, УКРАИН

УЛСЫН САЙД НАРЫН ТАНХИМ ХООРОНДЫН

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Улаанбаатар хотноо 2003 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр байгуулсан Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Сайд нарын Танхим хоорондын Хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Ж.БЯМБАДОРЖ