Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

/Энэ хэлэлцээрийг 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

 

 

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ХХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОН ОХУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын болон ОХУ-ын Засгийн газрын хооронд 2003 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр байгуулсан Хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Ж.БЯМБАДОРЖ