Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТУСЛАМЖИЙН ТУХАЙ

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Швейцарь Улсын Женев хотноо 2000 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Иргэний хамгаалалтын тусламжийн тухай Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Ж.БЯМБАДОРЖ