Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.  2003 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Пхеньян хотноо гарын үсэг зурсан  Монгол Улсын Засгийн газар,  БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх,  татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                С.ТӨМӨР-ОЧИР