Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.  2002 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Сингапур улсад гарын үсэг зурсан  Монгол Улсын Засгийн газар,  Бүгд Найрамдах Сингапур Улсын Засгийн газар хоорондын Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх,  татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                С.ТӨМӨР-ОЧИР