Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Чикаго хотноо 1944 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр батлагдсан “Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенци”-ийн нэмэлт,  өөрчлөлтөд хамаарах Монреаль хотноо 1989 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр гарын үсэг зурсан Протоколыг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                   С.ТӨМӨР-ОЧИР