Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

ТЕХНИК ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ БYГД

НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР,

ХОЛБООНЫ БYГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛСЫН

ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХYЧИНГYЙ

БОЛГОХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 2004 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан Техникийн хамтын ажиллагааны тухай Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болгосугай.

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.ЭНХБАЯР