Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН АЖ АХУЙГ

САЙЖРУУЛАХ ХОЁР ДАХЬ ТӨСЛИЙН ХӨГЖЛИЙН

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн хооронд 2004 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр байгуулсан Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь төслийн Хөгжлийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Н.ЭНХБАЯР