Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, КАНАД УЛСЫН

ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “ЯЛТАН

ШИЛЖYYЛЭН ӨГӨХ ТУХАЙ” ГЭРЭЭГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан “Ялтан шилжүүлэн өгөх тухай” гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.ЭНХБАЯР