Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

ТУРКИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА,

ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨТӨЛБӨР

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН

ГАЗАР, БYГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛСЫН

ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Туркийн Олон Улсын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын хөтөлбөр зохицуулалтын төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.ЭНХБАЯР