Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  02  сарын 24  өдөр                                                                                                                                                                                Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

АЛБАДАН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 29 ДҮГЭЭР

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас 1930 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Женев хотноо баталсан Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай. 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.ЭНХБАЯР