Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  05  сарын 05  өдөр                                                                                                                                                                                 Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

 

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол  Улс,   Азийн  хөгжлийн  банкны  хооронд   2005 оны 1 дүгээр сарын 26-ны  өдөр  байгуулсан “Бүс нутгийн  авто  замыг хөгжүүлэх төсөл”-ийн зээлийн Гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                  Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН